Konsultacja psychologiczna polega na zidentyfikowaniu problemu z jakim Klient przychodzi do psychologa i będzie punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych lub psychoterapeutycznych.

Podczas konsultacji wstępnej psycholog zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu, z którym przyszedł do niego Klient. Psycholog nie zdejmie z niego przeżywanych trudności, jednak pomoże wytyczyć kierunek, żeby Klient mógł sobie z nimi poradzić.