Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej: 

  • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • nieśmiałość, wycofanie,
  • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
  • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
  • zachowania opozycyjne, buntownicze,
  • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
  • uleganie niekorzystnym wpływom,
  • problemy wychowawcze
  • w tym dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Trening Umiejętności Społecznych - dla 3 grup wiekowych (grupy od 4 do 8 osób)
Wiek: 7-9; 10-13; 14-18
Czas: 60 minut, raz w tygodniu, cykl 20 zajęć od stycznia do czerwca 2020 roku
Cena: za pojedyncze zajęcia grupowe 50 zł, w cenie konsultacja z rodzicami na koniec zajęć
Uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicami/rodzicem lub opiekunem prawnym i dzieckiem 1h – (płatne oddzielnie- koszt 110 zł).
Po zakończonych zajęciach konsultacja z rodzicem/ rodzicami lub opiekunem prawnym w celu omówienia funkcjonowania dziecka.
Dane do kontaktu: Marta Jaworska telefon: 726-845-286