Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych..

TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej: 

  • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • nieśmiałość, wycofanie,
  • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
  • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
  • zachowania opozycyjne, buntownicze,
  • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
  • uleganie niekorzystnym wpływom,
  • problemy wychowawcze
  • w tym dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacjąz rodzicami/rodzicem lub opiekunem prawnym i dzieckiem 1h Po zakończonych zajęciach konsultacja z rodzicem/ rodzicami lub opiekunem prawnym w celu omówienia funkcjonowania dziecka.

Dane do kontaktu: Marta Jaworska telefon: 726-845-286