Terapia dzieci i młodzieży adresowana jest do dzieci z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, wychowawczymi i rodzinnymi.

Terapię dzieci można zdefiniować jako zaplanowane, kontrolowane oddziaływanie na dziecko za pomocą środków psychopedagogicznych, przez terapeutę, w celu usunięcia zaburzeń w przystosowaniu lub zachowaniu dziecka. Celem tak rozumianej terapii jest zmiana nieprawidłowych reakcji na reakcje poprawne, usunięcie negatywnych mechanizmów leżących u podstaw nieprawidłowych zachowań, po to aby ułatwić dziecku funkcjonowanie w jego środowisku.