Terapia indywidualna rozumiana jest jako rozwiązywanie problemów indywidualnych poprzez wspólną pracę psychoterapeuty i Klienta. Razem przyglądamy się trudnościom by uzyskać zrozumienie co do źródeł problemu i możliwym sposobom ich wyeliminowania.

To Klient decyduje, o czym chce mówić w czasie psychoterapii, zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele oraz jakie nadzieje wiąże ze spotkaniami. Myśli o podjęciu psychoterapii niemal zawsze towarzyszy pewnego rodzaju kryzys i to właśnie on jest motorem rozmowy.

Terapeuta pomaga w przyjrzeniu się uczuciom i myślom towarzyszącym rozmowie. Niekiedy pokazuje emocjonalne podobieństwa między sytuacjami spoza gabinetu, z życia pacjenta, a tym, jak tworzy się i zmienia kontakt pacjenta z terapeutą.

Jak każdą formę psychoterapii, także spotkania indywidualne poprzedza konsultacja, w czasie której pacjent określa swoje oczekiwania i wraz z terapeutą określa intensywność i czas trwania terapii, płatności, zasady kończenia spotkań.