Jestem psychologiem, nauczycielem uważności (mindfulness).

Pracuję w nurcie poznawczo - behawioralnym tzw. trzeciej fali CBT. Korzystam z podejść psychologicznych skoncentrowanych wokół modelu uważności (ACT, MBCT, CFT).
Mój tel.: +48 535 410 986.

Wykształcenie
Jestem absolwentką  psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie nauczycielskie MBCT - D  (terapia poznawcza oparta na uważności - profilaktyka nawrotów depresji) oraz MBCT - L (uważność dla dobrego życia) prowadzone przez Oxford Mindfulness Centre przy Uniwersytecie Oksfordzkim oraz Fundację Rozwoju Mindfulness.

Doświadczenie
Przez blisko 10 lat pracowałam z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Odbyłam staż na oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Sudeckim Centrum Zdrowia.

Obecnie rozwijam się w nurcie psychoterapii ACT (terapia akceptacji i zaangażowania), CFT (terapia oparta na współczuciu) oraz interwencjach opartych na uważności.

Pracuję głównie z dorosłymi i starszą młodzieżą w zakresie: profilaktyki i redukcji stresu, regulacji emocjonalnej oraz zmiany niekorzystnych schematów myślenia i działania. Wspieram klienta w rozwijaniu samoświadomości, samoakceptacji, autentyczności,  pewności siebie i poczucia sprawczości. Uczę radzenia sobie z nadmierną samokrytyką i perfekcjonizmem.

Prowadzę konsultacje indywidualne oraz warsztaty i certyfikowane treningi uważności pomocne w polepszeniu jakości życia i/lub w radzeniu sobie ze stresem, nawrotami depresji, natłokiem myśli i napięciem emocjonalnym.

Towarzyszenie klientowi w procesie zmiany to dla mnie wielki przywilej. Z szacunkiem wobec trudu, który towarzyszy zmianie, staram się poprzez akceptację, zrozumienie i poszerzanie perspektywy wspomagać klienta w odkrywaniu i podążaniu za tym, co dla niego ważne.

Aby inspirować ludzi do  świadomego i uważnego życia, prowadzę stronę na fb - Mindful Presence -  Uważna Obecność.

Agnieszka