Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz doradcą zawodowym. Mój nr tel.: +48 726 845 286.

Wykształcenie
Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki- edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna, jak również doradztwo zawodowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie. Aktualnie zdobywam przygotowanie trenerskie pogłębiając wiedzę w Szkole Trenerów „SIEĆ” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na co dzień podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Doświadczenie
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam poprzez pracę na stanowisku psychologa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy oraz Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej. Pracowałam również na tym samym stanowisku w innych szkołach na terenie powiatu świdnickiego. Brałam również udział w projektach unijnych na terenie placówek oświatowych z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego, jak również z treningu postaw kluczowych na rynku pracy. Od 3 lat prowadzę grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy. Przez kilka lat pracowałam z dziećmi umieszczonymi w Rodzinnym Domu Dziecka. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Byłam ich asystentem podczas zajęć stacjonarnych jak i wyjazdowych. Swoje doświadczenie zdobywałam również pełniąc funkcję nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.

Na co dzień prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne, treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwdziałania agresji, relacji społecznych i integracji grupowych.

Codzienna praca z dziećmi uczy mnie cierpliwości, łagodności i dystansu do siebie. Daje także dużo radości z uśmiechu dziecka oraz z widocznych postępów i coraz większej samodzielności osób, które wspieram. Łatwość w komunikacji z osobami dorosłymi jak i dziećmi oraz wielorakość tych relacji sprawia, że z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa ludzi, gotowa do podejmowania nowych wyzwań.

W gabinecie psychoterapii pracuję z dziećmi i młodzieżą przeżywającymi trudności w obszarze:

 zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 kontaktów społecznych
 relacji szkolnych
 zaburzeń psychosomatycznych
 przemocy
 żałoby, żalu po stracie
 okołorozwodowym
 niskim poczuciu własnej wartości
 problemów wychowawczych
  zachowań i myśli samobójczych
  i inne