Psychoterapia przez Skype skierowana jest do osób, które z różnych względów (pobyt za granicą, przyczyny zdrowotne, potrzeba elastycznych terminów sesji) nie mogą skorzystać z psychoterapii bezpośrednio w gabinecie. Psychoterapia on-line daje tym osobom możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.

Psychoterapia przez Skype-a posiada swoje zalety: 

    • możliwość uczestniczenia w terapii w języku ojczystym dla osób przebywających za granicą,
    • możliwość uzyskania wsparcia bez konieczności wychodzenia z domu dla osób, które mają problemy z dotarciem do gabinetu psychoterapeutycznego,
    • możliwość ustalenia dogodnego dla siebie terminu,
    • możliwość psychoterapii dla osób z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością.

Psychoterapia przez Skype korzysta z podobnych czynników leczących co terapia twarzą w twarz. Jest to min. in. komunikacja w czasie rzeczywistym zarówno werbalna i niewerbalna, kontakt wzrokowy, sojusz terapeutyczny oraz niektóre elementy z języka ciała.

W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, głębokie stany kryzysowe) zdecydowanie zalecam jak najszybszy kontakt osobisty ewentualnie skorzystanie z pomocy najbliższego specjalisty.

Skype jest bezpieczną aplikacją, która wykorzystuje Advanced Encryption Standard (AES).