Jestem psychoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, trenerem oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykształcenie
Psychologię ukończyłam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciłam w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a przygotowanie trenerskie zdobyłam w Szkole Trenerów "Sieć" również rekomendowanej przez PTP. W dalszym ciągu rozwijam swoje umiejętności w nurcie humanistycznym - w psychoterapii zorientowanej na klienta.

Doświadczenie
Od wielu lat pracuję z rodzinami, prowadzę terapię indywidualną i rodzinną. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z parami i małżeństwami, które doświadczają kryzysu w swojej relacji oraz kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w szczególności doświadczonymi traumą i borykającymi się z zaburzeniami relacji przywiązania.

Posiadam doświadczenie trenerskie m.in z obszaru przygotowania psychologów, pedagogów, lekarzy itp. grup zawodowych do pracy z rodzinami i dziećmi, z obszaru interwencji kryzysowej, terapii systemowej, straty i żałoby czy pracy z grupami. Szkoliłam również kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, rodziców i nauczycieli w zakresie radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej, pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziłam szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej.

Z pasji i zamiłowania prowadzę warsztaty pracy z ciałem, w tym warsztaty relaksacyjne. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym.
Moja praca podlega stałej superwizji.

W kontakcie z drugim człowiekiem pracuję całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. Pomaganie ludziom w wychodzeniu z trudnych życiowych momentów i sytuacji oraz wspieranie ich rozwoju są moją pasją, stąd duże zaangażowanie w codzienną pracę i gotowość ciągłego rozwoju. Jestem wdzięczna za możliwość towarzyszenia ludziom w ich rozwoju, poszerzaniu świadomości, odkrywaniu siebie na nowo. To uczucie daje mi przekonanie o właściwym kierunku swojej pracy.